Close

FLYG GRATIS VÄRLDEN ÖVER

SAMLA POÄNG FRÅN DINA VARDAGSINKÖP TILL DIN DRÖMRESA

COVID-19 – UTMANANDE TIDER FÖR FLYGBOLAGEN

COVID-19 – UTMANANDE TIDER FÖR FLYGBOLAGEN

Gå till Covid-19 Travel Regulations Map – IATA

Vad händer med priserna på flygbiljetter efter krisen? 

Det råder ingen tvekan om att det är utmanande tider för flygbolagen. Industrin genomgår nu den största krisen i historien och har långa utsikter innan de kan återvända till något som påminner om det “normala”. Enligt Transportstyrelsen förväntar de till 2026 innan vi igen kan se trafiksiffror som påminner om före Coronakrisen. Enligt SAS Chef, Rickard Gustafson förväntar SAS att efterfrågan på flygbiljetter kommer att fortsätta att vara mycket låg under 2021. År 2022 räknar han med att vi kommer att börja se en ökning av flygtrafiken, som gradvis kommer att fortsätta öka. Det kommer dock fortfarande att ta några år innan vi ser en nivå som före Coronakrisen. En av de främsta orsakerna till den mycket låga efterfrågan är de många reserestriktionerna, som är så olika från land till land och som ändras med kort varsel.

Nya COVID-19 -utbrott, gränsstängningar och karantänåtgärder.

COVID-19-pandemin har bara lagts till denna komplicerade bild för att möta nya reseprocesser och hälso- och säkerhetskrav. En nästan total avstängning av luftfarten 2020 och en förväntad minskning av intäkterna på mer än 400 miljarder dollar har chockat industrin. Återhämtning tar tid. Organisationer måste anpassa sig till nya sätt att göra affärer och hitta olika sätt att öka efterfrågan. Sedan COVID-19-krisen började har flygfrakt varit en viktig partner för att leverera välbehövliga läkemedel, medicinsk utrustning (inklusive reservdelar / reparationskomponenter) och för att hålla globala försörjningskedjor fungerande och hjälpflygningar till drabbade områden.

IATA har räknat med att helårstrafiken 2020 kommer att minska 66% jämfört med 2019. De totala branschintäkterna 2021 förväntas minska med 46% jämfört med siffran för 2019 på 838 miljarder dollar. Eftersom flygbolagen har minskat kapacitetens som svar på kollapsen i rese efterfrågan har enhetskostnaderna (kostnad per ASK eller CASK) dessutom stigit, eftersom det finns färre sittkilometer att ”sprida” kostnaderna över. Även om flygbolagen har tagit drastiska steg för att minska kostnaderna är cirka 50% av flygbolagens kostnader fasta eller halvfasta. Omkring 60% av världens flygplansflotta är hyrd, vilket innebär att flyghyreskostnader forfarande är fasta avgifter. Resultatet är att kostnaderna inte har sjunkit lika snabbt som intäkterna.

Faktorer som bidrar till en långsam återhämtning för flygbolagen

Med den internationella efterfrågan nere på 90% har flygbolagen parkerat tusentals långdistansflygplan och flyttat sin verksamhet till kortdistansflygning där det är möjligt. Bränsle är den enda ljuspunkten med 42% lägre priser jämfört med 2019. Tyvärr förväntas de öka nästa år då ökad ekonomisk aktivitet ökar efterfrågan på energi. Även dem totala arbetskraftskostnaderna kommer fortsatt att vara högre än intäkterna 2021 hos flygbolagen. Enligt IATA skulle det vara nödvändigt att minska sysselsättningen med 40% för att upprätthålla förra årets arbetsproduktivitetsnivå (ASK / anställd).

För varje dag som krisen fortsätter växer potentialen för jobbförluster och ekonomisk förödelse. Och det skulle ha en dominoeffekt som skulle sätta 3,5 miljoner ytterligare jobb inom flygsektorn i fara tillsammans med totalt 46 miljoner människor i den bredare ekonomin vars jobb stöds av luftfarten. Dessutom kommer förlusten av flyganslutning att ha en dramatisk inverkan på den globala BNP. Regeringen måste vidta kraftfulla åtgärder för att avvärja denna överhängande ekonomiska katastrof och arbetskatastrof. Nya systematiska COVID-19-test behövs för att säkert öppna gränser utan karantän.

Kommentera

Close
%d bloggare gillar detta: